Opleidingen
in artificiële intelligentie

voor professionals en onderzoekers

De Vlaamse AI Academie wil de Vlamingen voorbereiden op de omwentelingen die AI in hun beroep zullen veroorzaken. We willen ervoor zorgen dat onze beroepsbevolking deze nieuwe technologische ontwikkeling niet ‘gewoon’ ondergaat, maar wel geïnformeerd en vaardig tegemoet treedt.

Bart de Moor, voorzitter Vlaamse AI Academie

Wat we doen

Waarom

In Vlaanderen vinden we excellent toponderzoek naar AI in de universiteiten, hogescholen en strategische onderzoekscentra. Anderzijds is de kennis van toegepaste AI bij jonge onderzoekers en professionals in het Vlaamse bedrijfsleven, de overheid en non-profit beperkt. Wij ontsluiten de expertise in de onderzoeksinstellingen voor de werknemers in onze maatschappij. Op die manier versterken we de economische competitiviteit van Vlaanderen voor de toekomst.

De Vlaamse AI Academie maakt deel uit van de derde pijler ‘Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering’ uit het Vlaamse Beleidsplan AI dat in 2020 werd uitgerold. De academie zelf werd in 2021 opgestart.