Boost je carrière
met artificiële intelligentie

De Vlaamse AI Academie of VAIA is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en wil professionals en onderzoekers in Vlaanderen over artificiële intelligentie (AI) bijscholen. Op deze manier leert iedereen de mogelijkheden ervan herkennen en benutten. De aanwezige expertise over AI kanaliseren we zo van de academische wereld naar het bedrijfsleven, waardoor de Vlaamse economie zal versterken. Met ons breed aanbod aan toegankelijke opleidingen stimuleren we uiteindelijk iedereen tot levenslang leren.

Megafoon

VAIA verzamelt opleidingen over AI en begeleidt mensen naar de juiste opleidingskeuze.

Expertise

VAIA ondersteunt opleiders met de eigen expertise over levenslang leren en AI.

Creatie

Als er nog geen opleiding voor een specifieke doelgroep of nood bestaat, ontwikkelt en organiseert VAIA zelf opleidingen over AI.

De Vlaamse AI Academie wil de Vlamingen voorbereiden op de omwentelingen die AI in hun beroep zullen veroorzaken. We willen ervoor zorgen dat onze beroepsbevolking deze nieuwe technologische ontwikkeling niet ‘gewoon’ ondergaat, maar wel geïnformeerd en vaardig tegemoet treedt.

Bart de Moor, voorzitter VAIA

Waarom?

Vlaanderen doet al jaren aan hoogwaardig onderzoek naar artificiële intelligentie (AI) in de universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra. Hoewel de expertise aanwezig is, blijft de kennis van toegepaste AI bij het Vlaamse bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid nog te beperkt. Met andere woorden: we hebben alle informatie, maar gebruiken het te weinig in ons voordeel.

Wij willen dat Vlaamse werknemers geïnformeerd en vaardig technologische innovaties in hun werk opnemen. Op die manier kunnen we de Vlaamse economische slagkracht opschroeven en futureproof te maken.

VAIA maakt deel uit van de derde pijler ‘Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering’ uit het Vlaamse Beleidsplan AI dat in 2020 werd uitgerold. De academie zelf werd in 2021 opgestart.

Innovatie-indicatoren van Vlaanderen vs. het Europese gemiddelde

spindiagram met alle indicatoren afgezet t.o.v. het Europese gemiddelde
Volgens het Europees InnovatieScorebord (EIS) en Regionaal InnovatieScorebord (RIS) scoort Vlaanderen op alle innovatie-indicatoren boven het Europese gemiddelde, behalve op levenslang leren (en, in mindere mate, toepassing van design). Bron: EWI Vlaanderen, 2021

Artificiële Intelligentie

Artificiële intelligentie of AI bevat de beste eigenschappen van computers: hoge stabiliteit, sterk in routine en enorme rekenkracht. AI gebruikt die (reken)kracht om menselijke taken te begeleiden, vereenvoudigen of (gedeeltelijk) over te nemen. AI kan onze wereld makkelijker en veiliger maken, maar houdt ook gevaren in zich. Dit biedt tal van professionele uitdagingen, waarvoor we ons als mens moeten bijscholen. Op deze manier kunnen we de mogelijkheden van AI herkennen, de valkuilen ontwijken en deze nieuwe technologie optimaal inzetten voor een verbetering van onze arbeid.

Via enkele voorbeelden ben je helemaal mee met de veelzijdigheid van AI.

  • Zo is er bijvoorbeeld de spamfilter in je favoriete e-mailapplicatie. Deze filter focust zich helemaal op gevaarlijke en onbetrouwbare e-mails en beslist of ze een risico vormen voor je computer of bankrekening. Zonder AI zouden er een heel wat meer onveilige mails je richting uitkomen.
  • AI helpt om longscans te analyseren zodat dokters met meer zekerheid kunnen zeggen of de patiënt COVID-19 heeft of niet.
  • Met behulp van AI kan jouw favoriete zoekmachine of televisieprovider meer gericht aanbevelingen doen met producten die in jouw profiel passen. Je kent ze wel: ‘je las dit boek, misschien ben je ook geïnteresseerd in deze andere boeken?’
  • Met AI kunnen systemen zelf dieren en planten herkennen en tellen. Het herkennen van rijp fruit en het daarna sorteren in de landbouw, of het aanwezige wild in het bos monitoren: ook dit zijn toepassingen van AI.
  • AI wordt ingezet om elektriciteitsproductie optimaal te benutten. In de toekomst zullen elektrische wagens waarschijnlijk laden bij een overschot aan geproduceerde elektriciteit. Wanneer er daarna een lagere elektriciteitsproductie is, en de vraag naar elektriciteit stijgt, zullen de wagens hun energie (met een ondergrens) terug afgeven aan de stroomvragende woning. Op die manier kunnen huishoudens meewerken aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet.