AI-toepassingen in ziekenhuizen: ethisch en juridisch bekeken

VIVES Hogeschool

AI heeft het potentieel om in de nabije toekomst een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Heel wat AI systemen in de zorgsector zijn gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data d.m.v. machine learning en deep learning. De ontwikkeling, implementatie en toepassing van dergelijke AI-systemen in de zorgsector omvat echter een ‘keten van verantwoordelijkheden’.

Het is tot op heden voor heel wat actoren binnen deze keten onduidelijk wat de implicaties zijn op juridisch of ethisch vlak wanneer AI systemen vb. foutieve/onvolledige informatie leveren aan een behandelende arts met betrekking tot diagnose en/of behandeling.

De beoogde opleiding heeft als doel verschillende werknemersprofielen in ziekenhuizen (artsen, verpleegkundigen, IT- en informatie-managers, beleidsmakers en leden van de ethische comités) de noodzakelijke kennis en competenties bij te brengen wat betreft de ethische en juridische aspecten maar ook een technische basiskennis te geven van veelgebruikte AI-technieken.

Hoewel het de bedoeling is dat de vorming relevant is voor grote delen van de zorgsector, zal de focus initieel liggen op de ziekenhuissector. Het opleidingstraject zal ontwikkeld worden via een proces van design thinking en in co-creatie met de doelgroep om optimaal te beantwoorden aan de diverse en actuele noden.

Praktisch

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de opleidingspagina van VIVES Hogeschool