Artificial Intelligence Business Architect

Postgraduaat – Academiejaar ’21-’22
PXL Hogeschool Hasselt

Artificiële intelligentie, kortweg AI, verovert de wereld aan een ongezien tempo en in elke sector zijn de mogelijkheden legio. Deze technologie maakt vandaag oplossingen mogelijk die voorheen technisch onhaalbaar waren. 

AI heeft nu al een enorme invloed op ons dagelijks leven: chatbots, autonome drones en zelfrijdende auto’s, slimme thermostaten, smart assistants van Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, robots & AI, het stellen van medische diagnoses, enz.

Artificiële intelligentie moet het denkwerk deels van ons overnemen, zelfstandig intelligente beslissingen kunnen nemen op het juiste moment. We willen, door inzichten van sensoren en camera’s te combineren, omgevingen slimmer maken dan mensen. De omgeving waar deze sensoren actief zijn, moet zelfstandig beslissingen leren nemen en zichzelf aanpassen. Een cruciale stap in die evolutie is de AI te brengen naar ‘the edge’, naar de eindpunten in de keten waar de slimme sensoren en camera’s nu hun data verzamelen. Het doel is dus om de slimme AI rechtstreeks naar die plek te brengen waar de data gecreëerd worden: in je auto, in je smartphone, in je camera of zelfs in de sensoren zelf die zich in die devices bevinden. De AI-algoritmes werken dan niet meer op computers in energieverslindende datacentra, ze doen bewerkingen op de sensoren en de devices zelf. Data science ledit tot inzichten, machine learning leidt tot voorspellingen, kunstmatige intelligentie leidt tot acties.

Wat is een business architect?

Een AI-vertaler, iemand die de business challenge van een bedrijf kan vertalen naar artificiële intelligentie, is een beroep met een geweldig grote toekomst. Het gaat om een medewerker die de technologische mogelijkheden van AI goed begrijpt. Hij brengt tevens de (nieuwe) AI comptentienoden voor de onderneming in kaart. Vanuit deze inzichten kan de ‘architect’ nieuwe (haalbare) AI-cases uitdenken voor de eigen organisatie. Vervolgens stuurt hij een team aan om een case tot daadwerkelijke implementatie te brengen. Hierbij worden steeds de grenzen van het legale en van eventuele ethische of morele waarden afgetoetst

Programma

Module Fundamentals

In deze module laten we tal van gastsprekers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen dieper ingaan op hun concrete ervaringen met AI. Ze geven tal van voorbeelden waarin artificiële intelligentie ons leven gemakkelijker maakt. Maar zitten er ook nadelen aan? Ondanks dat AI geweldige mogelijkheden biedt om aan klantbehoeften te voldoen en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren, heeft het ook z’n keerzijde. Kunnen we ervoor zorgen dat AI iedereen eerlijk behandelt en in hoeverre zijn organisaties verantwoordelijk voor het beschermen van privacy? Ook op juridisch vlak stelt deze technologie zeer specifieke uitdagingen. Vervolgens exploreren we wat artificiële intelligentie, machine learning en deep learning precies is, waar ze wel en niet goed in zijn en waarom dit vandaag werkt. We bekijken voorbeelden van de verschillende toepassingen van computervision, natural language processing (NLP) en een paar speciale gevallen zoals recommandation engines, generative adversarial networks en reinforcement learning.

Module Technology

In de module Technology beogen we voornamelijk een inzicht in de diverse technologische evoluties die AI wereldwijd ondergaat. We zoomen in op de synergie tussen hardware (sensoren, GPU, robots, drones, health, …) en AI-software. Cloud, hybrid & edge computing wordt gedetailleerd toegelicht met concrete voorbeelden en de pro’s en contra’s van deze data systemen. We overlopen de diverse programmeertalen (Python, Java, Lisp, Prolog, R, …) die in het AI-domein gebruikt worden met opnieuw een aantal voorbeelden om eerder inzicht te creëren dan programmeerervaring op te doen. Tot slot worden AI frameworks (TensorFlow, Pytorch, Keras, Spark, CNTK, …) op dezelfde manier toegelicht. De AI business architect moet in staat zijn voor een bedrijf een goede inschatting te maken van de technologische haalbaarheid. Hij is eerder de ‘architect’ of adviseur in de technologische hulpmiddelen die nodig zijn om de bedrijfscase concreet te implementeren.

Module Business

Vandaag zijn meer en meer bedrijven op een of andere manier bezig met AI. “We hebben toch genoeg data liggen, daar kunnen we AI op loslaten”, luidt dan de redenering. Maar bedrijven vergeten vaak de business challenge. Wat moet die AI doen? Welk probleem moet AI oplossen? Welke ervaring moet AI verbeteren? We helpen je deze vragen te beantwoorden binnen de module Business door:

 • AI-opportuniteiten te ontdekken en een AI-canvas op te stellen
 • een grondige data-analyse voor te bereiden
 • de haalbaarheid van het inzetten van intelligente algoritmes beter in te schatten
 • de vertaalslag naar externe én interne stakeholders in kaart te brengen.

Vervolgens gaan we in kleinere teams van twee à drie cursisten aan de slag met een van de cases die door bedrijven voorgesteld worden. Met een eerder praktische dan theoretische aanpak ontdekken we de ‘ins and outs’ van de huidige mogelijkheden van AI. Wat is nu al praktisch toepasbaar en hoe zet je dat om in een rendabele business?

Praktisch

 • academiejaar ’21-’22
 • Duur: 28 lesavonden, 4 uur
 • Locatie: Hogeschool PXL
  Campus Elfde Linie – gebouw G
  Gouverneur Verwilghensingel 3a
  3500 Hasselt
 • Contact: marijke.sporen@pxl.be
 • Taal: Nederlands

Inschrijven?

 • Voorwaarden: bachelor of master
 • Prijs: max. €1.950 (het is ook mogelijk om individuele modules te volgen)
 • Doelgroep: projectmanagers, business analisten, team leaders, industrieel & burgerlijk ingenieurs, informatici, data science professionals, process engineers, jursiten, humane wetenschappers, economisten…
 • Studiewaarde: 20 ECTS
 • Diploma: getuigschrift postgraduaat

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de opleidingspagina op de website van PXL Hogeschool.