Artificiële intelligentie in de maakindustrie: hAIpe of ReAIliteit?

Coachingtraject
Sirris

Artificiële intelligentie (AI) is overal, ook in de maakindustrie. Afgaande op internationale studies zal AI de maakindustrie drastisch veranderen: de verwachte impact is enorm! Maar is dit wel zo? Komt er echt een AI revolutie, of is het eerder evolutie? En wat zijn vandaag zinvolle AI-toepassingen met een duidelijke meerwaarde voor de maakindustrie? Sirris en Agoria voerden een uitgebreide analyse uit om dit thema te demystificeren en het potentieel voor de maakindustrie scherp te stellen. Zo willen we een antwoord bieden op de meest voorkomende vraag: Hoe als maakbedrijf AI inzetten om competitiever te worden?

Om maakbedrijven een exclusief en dieper inzicht te geven in het potentieel van AI, organiseren Sirris en Agoria – in samenwerking met verschillende partners – een thematisch traject rond dit thema. Het traject biedt inspiratie en zet bedrijven concreet op weg bij het identificeren van zinvolle toepassingen voor AI in hun bedrijf. Volgende sessies worden voorzien:

 1. AI in manufacturing: zin en onzin

  Tijdens deze sessie wordt ingezoomd op het potentieel van AI in manufacturing: wat is de stand van zaken? Welke zijn zinvolle toepassingen? Welke aanbieders zijn actief? Tijdens deze sessie tonen we verschillende voorbeelden van AI-toepassingen voor de maakindustrie, met een duidelijke focus op kmo-inzetbare en -haalbare oplossingen. Na deze sessie gaat u zelf aan de slag met het identificeren van mogelijke toepassingen van AI in uw bedrijf.
 2. Meet the expert: bespreking van potentiële toepassingen voor uw bedrijf
  Ter bespreking van de potentiële cases voor uw bedrijf, komt een team van experts bij u langs (tandem van expert AI en expert productieoptimalisatie). Tijdens deze bespreking wordt dieper ingezoomd op de mogelijke cases, de toegevoegde waarde van AI en de (eventuele) volgende stappen. Met deze inzichten kan u verder aan de slag.
 3. Ervaringsuitwisseling
  Tijdens deze laatste sessie worden de uitdagingen van de verschillende deelnemers collectief besproken. Tevens wordt tijd voorzien voor een ‘deep dive’, waarbij een dieper inzicht wordt gegeven in een aantal gemeenschappelijke thema’s. Netwerking wordt voorzien zodat – waar opportuun – vervolgstappen gezet kunnen worden.

Troeven van dit traject

 • Het traject stelt het potentieel van AI voor de maakindustrie scherp, toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Het traject biedt een ideale mix tussen collectieve inspiratie- en kennissessies gekoppeld aan een bezoek van experts bij uw bedrijf om dieper in te zoomen op uw concrete uitdagingen of vragen.
 • U kunt ervaringen en ideeën delen met andere bedrijven, een kijkje nemen achter de schermen, uw netwerk uitbreiden.

Voor wie?

Dit coachingtraject is gericht op maakbedrijven, ook kmo’s, die willen weten welke meerwaarde AI kan brengen voor hun onderneming en welke hiervoor de zinvolle toepassingen zijn. We richten ons in de eerste plaats op de beslissingsnemers binnen het bedrijf die nauw betrokken zijn bij het uitrollen van digitalisatie en innovatie.

Docenten

Dit coachingtraject wordt gecoördineerd door Tom Tourwé. De inhoud wordt verzorgd door verschillende experts, Christophe Michiels, …

Format

4 sessies & tussentijdse individuele begeleiding

Praktisch

 • 28 juni 2021 (9.30-12u), de drie andere data moeten nog geprikt worden
 • coachingtraject
 • Contact: Tom Tourwé
 • Taal: Nederlands

Inschrijven?

 • Prijs: €761 (VLAIO brengt de prijs terug in het industriepartnerschapproject van €2.537/deelnemer)
 • Doelgroep: maakbedrijven, ook kmo’s

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de opleidingspagina van ///organisatie///