Artificiële intelligentie voor publieke diensten

Online inspiratiesessie, 10 juni 2021
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Vlaamse Overheid

Onder de noemer AI4GOV wil het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten inzicht geven in de mogelijkheden die AI nu en in de toekomst te bieden heeft voor de publieke sector. Ze hopen u met deze sessie te kunnen inspireren om nieuwe initiatieven op te zetten en de mogelijkheden van AI aan te wenden in de innovatietrajecten van uw organisatie.

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) organiseert op donderdag 10 juni 2021 een inspiratiesessie over de mogelijkheden die Artificiële Intelligentie (AI) kan bieden aan publieke diensten om hun werking en dienstverlening te optimaliseren en de maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan aan te gaan.

AI is een sleuteltechnologie die de manier waarop we werken en leven transformeert. AI maakt al langer deel uit van ons dagelijkse leven, denk bv. aan intelligente zoekmachines die ons snel de juiste informatie geven, programma’s die teksten automatisch vertalen of algoritmes die aanbevelingen doen voor producten die aansluiten bij onze behoeftes.

De afgelopen jaren heeft AI een grote sprong voorwaarts gemaakt. AI kan in vrijwel alle sectoren en domeinen worden toegepast en zal de komende jaren overal in onze samenleving voelbaar worden. Vlaanderen maakt zich klaar voor deze evolutie en neemt met het AI-Programma Vlaanderen een leidende rol op zich in de ontwikkeling en implementatie van AI, zodat het ten volle de economische en maatschappelijke vruchten van AI kan plukken.

Naast de versterking van basisonderzoek op het gebied van AI (luik 1) en bewustmaking, opleiding en (juridische en ethische) omkadering (luik 3), heeft het AI-Programma Vlaanderen (in luik 2) ook aandacht voor AI-adoptie bij bedrijven.

Deze inspiratiesessie is gericht op AI-adoptie bij publieke diensten. Onder de noemer AI4GOV willen we u inzicht geven in de mogelijkheden die AI nu en in de toekomst te bieden heeft voor de publieke sector. De ‘mogelijkheden’ worden toegelicht op Vlaams niveau (Vlaams AI-Onderzoeksprogramma) en op lokaal niveau (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten [VVSG]). Naast de ‘mogelijkheden’ van AI gaat het Kenniscentrum Data & Maatschappij ook in op de potentiële ‘valkuilen’ van AI. Dat gaat dan over aspecten als ethiek en regelgeving, o.a. privacy en verantwoord en transparant gebruik van data en algoritmes door de overheid.

Hieronder vindt u het programma van de inspiratiesessie.

 • 14u00 – 14u05 Welkom en inleiding (Veerle Lories, Projectleider PIO)
 • 14u05 – 15u15 Mogelijkheden van AI: AI4GOV
  • 14u05 – 14u50 Mogelijkheden vanuit het Vlaams AI-Onderzoeksprogramma (Sabine Demey, Programmadirecteur Vlaams AI-Onderzoeksprogramma)
  • 14u50 – 15u15 AI en lokale besturen (Nathalie Dumarey, Programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie VVSG)
 • 15u15 – 15u25 Vragen
 • 15u25 – 15u30 Korte pauze
 • 15u30 – 16u15 Valkuilen van AI: ethiek en regelgeving (Rob Heyman, Coördinator Kenniscentrum Data & Maatschappij)
 • 16u15 – 16u25 Vragen
 • 16u25 – 16u30 Conclusies

We hopen u met deze sessie te kunnen inspireren om nieuwe initiatieven op te zetten en de mogelijkheden van AI aan te wenden in de innovatietrajecten van uw organisatie. Het PIO staat klaar om u te begeleiden en te ondersteunen bij de realisatie van deze ambitie. De volgende indiendatum voor innovatieve aankooptrajecten is 14 oktober 2021.

De AI-inspiratiesessie wordt online georganiseerd. Deelname is gratis maar geïnteresseerden wordt gevraagd zich in te schrijven vóór dinsdag 8 juni 2021 onderaan deze pagina. Inschrijvers ontvangen de dag voordien de link naar de virtuele AI-inspiratiesessie.

Praktisch

Inschrijven?

 • Inschrijvingsperiode: voor 8 juni 2021
 • Prijs: gratis, maar inschrijven verplicht
 • Doelgroep: publieke diensten

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je bij Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van de Vlaamse Overheid