Big Data

e-learning, 18-24 juni 2021
UGent Academie voor Ingenieurs (UGAIN)

We behandelen de belangrijkste aspecten van vergaring, beheer, analyse en presentatie van data. Je krijgt een totaalinzicht dat je beter in staat zal stellen om jouw Big Data efficiënt aan te wenden ten voordele van jouw onderneming.

De aangeleerde technische inzichten worden aangevuld met een degelijk basisinzicht in de juridische uitdagingen rond Big Data projecten zoals privacy en gegevensbescherming, discriminatie en intellectuele eigendomsrechten.

Big Data kunnen worden omschreven als gegevenscollecties die niet efficiënt met traditionele gegevensbeheer en gegevensverwerkingstechnieken kunnen worden behandeld. Bepalende factoren daarbij zijn de grotere datavolumes, de grotere snelheden waarmee de data worden aangeboden en de grotere variëteit aan dataformaten en de kwaliteit van de data. De tendens naar Big Data wordt gevoed door de almaar groeiende beschikbaarheid van digitale informatie uit nieuwsbronnen, multimedia, sensors, … en gaat gepaard met nieuwe uitdagingen om deze data efficiënt te kunnen verzamelen, opslaan, beheren, analyseren en presenteren.

Het inzetten van geavanceerde technologieën die specifiek zijn afgestemd op het verwerken van zeer grote hoeveelheden data, kan bedrijven helpen om beter tegemoet te komen aan de steeds groter wordende informatienoden die vaak vereist zijn om gegevensanalyse nog beter te kunnen onderbouwen. Een beter inzicht in de beschikbare data en een optimale exploitatie ervan levert de beste garantie om met meer kennis van zaken belangrijke beslissingen te onderbouwen en daar dan ook een concurrentieel voordeel mee te behalen.

U krijgt inzicht in de problematiek die gepaard gaat met Big Data en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.
Voor de lessen wordt bewust gekozen voor een sterke academische aanpak waarbij de hoofdaccenten liggen op het verwerven van kennis in de breedte zonder daarbij productgebonden te zijn. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan biomedische en businesstoepassingen.
De opleiding is dusdanig opgevat dat deze toegankelijk is voor iedereen die ietwat vertrouwd is met informatica. Er wordt gewerkt rond hoorcolleges die handelen rond vier thema’s: gegevensbeheer, gegevensanalyse, gebruiksaspecten en juridische aspecten.

Praktisch

  • Datum: 18 maart – 24 juni 2021
  • Locatie: online
  • Taal: Nederlands
  • Attestering: Getuigschrift van UGent
  • Doelgroep: iedereen die vertrouwd is met informatica

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de opleidingspagina op de website van UGAIN.