Law, Ethics and Policy of AI

Summer School 28 June – 3 July 2021
KU Leuven Faculty of Law, Leuven

Deze Summer School van KU Leuven wil een uitgebreid overzicht bieden van de verschillende juridische, ethische en beleidsgerelateerde kwesties rond AI en algoritmegedreven processen in de bredere zin.

Aangezien de impact van deze technologieën blijft toenemen, op alle aspecten van ons leven, wordt het steeds belangrijker om de uitdagingen en kansen die ze opleveren in kaart te brengen, te begrijpen en te beoordelen. Dit vraagt ​​om een ​​interdisciplinaire aanpak en daarom werken we met verschillende faculteiten en afdelingen samen om deze opleiding te creëren. Het doel van het programma is om deelnemers de nieuwste inzichten over AI te bieden vanuit verschillende perspectieven, en in het bijzonder op het gebied van recht, ethiek en beleid.

De lezingen zullen worden gegeven door gerenommeerde academici, praktijkdeskundigen en beleidsmakers van EU- en internationale instellingen. Daardoor zullen deelnemers niet alleen de theoretische, maar ook de praktische implicaties van het gebruik van AI op deze gebieden begrijpen.

De belangrijkste doelgroep van de Summer School betreft postdoctorale studenten en onderzoekers uit verschillende disciplines, maar het programma staat ook open voor beleidsanalisten, advocaten en juridische experts, ambtenaren, leden van maatschappelijke organisaties, AI-beoefenaars en andere geïnteresseerde professionals die hun begrip van AI en van de impact ervan op de samenleving willen verbreden.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname met de gelijkwaardigheid van 2 ECTS-credits. Geïnteresseerden krijgen ook de kans om hun onderzoek met mededeelnemers te delen door middel van een poster / onderzoekspresentatiesessie.

Hoewel de organisatoren hopen dat de Summer School op de campus kan plaatsvinden in de lokalen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, bereiden ze zich ook voor op een online alternatief voor het geval de ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie verslechteren.

Praktisch

Inschrijven?

  • Van 15.3.21 tot 30.04.’21
  • Voorwaarden
  • Prijs: max. €850 (verschillende doelgroepen krijgen korting)
  • Doelgroep: (post)doctoraatsstudenten, onderzoekers, beleidsanalisten, advocaten en juristen, bedienden…

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de opleidingspagina op de website van de summer school.