Smart Logistics

Postgraduaat – Academiejaar 2020-2021
KU Leuven Postuniversitair Centrum

Vragen jouw klanten ook een kortere levertijd, lagere prijzen en regelmatige, kleine leveringen? Hoe meer de concurrentie groeit, hoe duurder fouten, inefficiënties en gemiste deadlines worden. Groeiende verwachtingen en uitdagingen leiden ertoe dat de logistiek voor een grootschalige transformatie staat. 

De omschakeling naar het digitale, het inzetten van Internet of Things (IoT) om logistiek \\\’slim\\\’ te maken, zorgt ervoor dat leveringen anders gebeuren. Ook nieuwe, slimme automatisering van magazijnen verbetert de efficiëntie enorm. 
Forecasting, supply planning, procesverbetering, lean warehousing, stockniveau monitoren, CO2 voetafdruk verlagen,… Zijn dit ook de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat? 

Al deze taken vragen een analytisch inzicht en een multidisciplinaire, theoretische onderbouw. Én ze worden mee gekarakteriseerd door nieuwe, slimme ontwikkelingen. Het Postgraduaat Smart Logistics geeft je een grondig inzicht in de economische, technologische, commerciële, organisatorische en IT-aspecten van de logistieke keten. Bovendien is er bijzondere aandacht voor de recente technologische ontwikkelingen en mogelijkheden om operaties en logistieke processen te verbeteren. Op die manier krijg je een totaalzicht dat jou in staat stelt om:

 • de dagelijkse logistieke werking te superviseren
 • strategische plannen uit te zetten
 • de nodige investeringen af te wegen en de implementatie ervan te begeleiden.

Doelstellingen

 • Je krijgt multidisciplinair inzicht in de verschillende deelaspecten van smart logistics: voorraadbeheer, supply chain management & design, multimodaal transport, synchromodaliteit, collaborative shipping en “The Physical Internet”. Ook de incoterms 2020, douane, accijnzen, btw en relevante wetgeving en verzekeringen komen hierbij aan bod.
 • Je verwerft inzicht in de toepassingsmogelijkheden van big data, artificial intelligence, machine learning, Internet of Things en blockchain binnen de scope van het logistiek beheer in een organisatie.
 • Je wordt geconfronteerd met de recentste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen binnen smart logistics.
 • Je kan zelfstandig de aangereikte theorieën, methodologieën en tools toepassen binnen de context van je eigen organisatie, in lijn met de state-of-the-art inzichten op het gebied van smart logistics.
 • Je neemt beredeneerd standpunten in en formuleert oplossingen voor de logistieke uitdagingen in de praktijk.
 • Je verruimt je netwerk tijdens de opleiding door interactie tussen deelnemers die actief zijn in verschillende sectoren, en met lesgevers.


Doelgroep

Met deze opleiding richten we ons tot ondernemers en bedrijfsleiders, logistiek managers, supply chain managers, voorraad en/of productieverantwoordelijken, operationeel managers en IT-verantwoordelijken van distributie- en productiebedrijven en andere organisaties die voor logistieke uitdagingen staan. Als deelnemer moet je een masterdiploma én enkele jaren relevante ervaring in één of meerdere aspecten binnen het brede domein van supply chain management en/of logistiek bezitten. Heb je een bachelordiploma of ben je een master zonder relevante ervaring? Ook dan kom je in aanmerking voor deelname. Het programmacomité beslist op basis van jouw schriftelijke motivatie over je toelating.

Programma

Opbouw van de opleiding

Het Postgraduaat Smart Logistics omvat 4 modules en een afsluitende scriptie met presentatie waarin je de opgedane kennis uit de verschillende onderdelen integreert.

Module 1: Supply Chain Management
 • Supply chain design and principles
 • Voorraadbeheer
 • Distributienetwerk
 • Forecasting
 • Dual sourcing & outsourcing
 • Datacaptatietechnieken: RFID, chips, sensoren, IoT
 • Functionele veiligheid in het kader van geautomatiseerde systemen
 • Rechtsaspecten van IoT en data ownership
 • Warehouse physics
 • Lean principes in warehousing
 • Technologieën van indoor tracking & tracing
 • Warehouse management systemen
 • Automated order picking and parcel handling
 • Visual Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) technology
 • Verpakking
 • Praktijkcases
Module 2: Transportoptimalisatie
 • Transporteconomie
 • Multimodaal transport: transportmiddelen met kosten, limitaties en optimalisaties
 • Synchromodaliteit
 • Collaborative shipping
 • The Physical Internet
 • Smart replenishment
 • Transportdata en allocatiemechanismen
 • Traffic management, shared mobility & footprint
 • Safety of autonomous systems
 • Port logistics and terminal operations
 • Belang van supply chain design en impact op cash flow
 • Incoterms 2020 en impact ervan op contracten, aansprakelijkheid en douane
 • Douane, accijnzen en btw
 • CMR
 • Brexit en de toepassing van blockchain
 • Verzekeringen en risicobeheer
 • Praktijkcases
Module 3: Datagedreven logistiek
 • Beslissingsondersteunende methodologieën en softwaretools specifiek gericht op logistieke uitdagingen
 • Agent based systems
 • Optimalisatietechnologieën: modellering, datastructuren en algoritme-ontwikkeling voor scheduling, packaging, rittenplanning en timetabling
 • Traceability en technologieën van indoor tracking and tracing
 • Blockchain in supply chain
 • Supply chain analytics
 • Toepassingen van artificial intelligence, machine learning en Internet of Things
Module 4: HR & Leadership
 • Rollen en verantwoordelijkheden in supply chain
 • Workshop coaching
 • Workshop negotiatietechnieken
 • Workshop conflictbeheersing
Afsluitende scriptie en presentatie

Onder begeleiding van de docenten van de opleiding voer je een case study uit over de toepassing van theorieën en -instrumenten van smart logistics in de context van je eigen organisatie. Je schrijft een grondige en kritische paper over de bevindingen van de case study en geeft er een presentatie over.

Partners

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven

Praktisch

 • Datum: academiejaar ’20-’21
  • Wekelijks les op:
   vrijdag 13-17.30u
   zaterdag 8.30-12.30u
  • 30 min. pauze met drank en versnapering
  • geen les tijdens schoolvakanties
  • Scriptie deadline: juni 2020
 • Locatie:
  • Campus Brugge
   (Spoorwegstraat 12, Brugge)
  • Campus Gent
   (Gebroeders De Smetstraat 1, Gent)
  • Campus KULAK Kortrijk
   E. Sabbelaan 53, Kortrijk
 • Taal: Nederlands
 • Diploma: getuigschrift Postgraduaat Smart Logistics (21 ECTS)
 • Contact: puc@kuleuven.be

Inschrijven?

 • Prijs: €4.500
  (incl. lesdeelname, cursusmateriaal, catering & verzekering, studentenkaart KU Leuven)

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de website van het Postuniversitair Centrum van KU Leuven