Siri, wat adviseer jij?
Over AI en morele oordeelsvorming

Katleen Gabriels, Universiteit van Maastricht
30 september 2021, online
Seminariereeks ‘Sense & Sensibility of AI

AI presteert op steeds meer domeinen beter dan mensen – denk maar aan de beloftevolle doorbraken bij medische oordeelsvorming. In hoeverre kan AI ook een rol spelen bij morele oordeelsvorming?

Giubilini en Savulescu (2018) definiëren mensen als ‘ondermaatse informatieverwerkers’. Door stress, tijdsdruk en beperkte mentale mogelijkheden houden we niet altijd rekening met alle relevante informatie die nodig is om tot een weloverwogen moreel oordeel te komen. Bovendien handelen we vaak inconsistent. Om deze tekorten op te vangen, stellen ze voor dat we ons bij morele oordelen kunnen laten bijstaan door AI. In tegenstelling tot mensen kan AI in een zeer korte tijdspanne enorme hoeveelheid data verzamelen, analyseren en verwerken.

In hoeverre is het realistisch dat AI ons in de toekomst zal bijstaan? Katleen Gabriels bespreekt verschillende types Artificial Moral Agents (AMA’s). Welke technische, conceptuele en ethische uitdagingen stelt het gebruik van AI bij morele oordeelsvorming?

Katleen Gabriels

Katleen Gabriëls

Dr. Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt als universitair docent aan de universiteit van Maastricht (FASoS, Department of Philosophy). Sinds augustus 2020 is ze de opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Digital Society.

Ze studeerde Germaanse filologie en Moraalwetenschappen aan de KU Leuven, UGent en universiteit van Helsinki. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met een onderzoek over moraliteit in de virtuele wereld (2014). Ze werkte ook als postdoctoraal onderzoeker (2014-2017) en universitair docent (2016-2017) aan de VUB. Nadien werkte ze als universitair docent aan de TU Eindhoven (2017-2018).

Ze is de auteur van Conscientious AI. Machines Learning Morals (VUBPRESS, 2020), dat is de herwerkte, Engelstalige versie van Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI (VUBPRESS, 2019). Ze is ook de auteur van OnlifeHoe de digitale wereld je leven bepaalt (Lannoo, 2016). Katleen is bestuurslid van INSEIT (https://inseit.net/), bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van ETHICOMP en affiliate member van 4TU Centre for Ethics and Technology. De Leerstoel Willy Calewaert 2018-2019 (demens.nu) werd aan haar toegekend door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.

een samenwerking van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen

Praktisch

  • 30 september 2021, 11u
  • Locatie: online
  • Contact: Laura Alonso
    laura.alonso@vlaamse-ai-academie.be
  • Taal: Engels
  • Doelgroep: onderzoekers met inzicht in de technische aspecten van AI & machine learning

Inschrijven?

  • Inschrijvingsperiode: tem 29 september 2021
  • Prijs: gratis
  • Registration closed

Sense & Sensibility of AI

Seminariereeks over Ethiek in AI: Eerlijkheid, Privacy & Betrouwbaarheid

AI heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven, voorbeelden hiervan zijn de automatisering van sommige belangrijke beslissingen, zoals hypotheken en leningen, of de automatische beoordelingen van borgtochtrisico of de vele aanbevelingen op het internet. Al deze AI-systemen dragen risico op ‘filter bubbels’ en polarisering met zich mee. Terwijl AI in de samenleving wordt uitgerold, schuift ook de discussie over onze waarden naar de voorgrond: Hoe sluiten AI-gebaseerde systemen erop aan en welke invloed oefenen ze erop uit? Dit debat vraagt ​​om een ​​multidisciplinaire blik, waarbij zowel technische als niet-technische invalshoeken een prominente plaats innemen. We gaven de computer senses, zintuigen, maar hoe geven we hem ook sensibility, gevoel?

In de seminariereeks ‘Sense & Sensibility of AI’ richten we ons op AI-onderzoekers om over de verschillende aspecten van Ethiek in AI te leren – niet alleen om zich ervan bewust te zijn, maar ook om over de impact van AI op de maatschappij te leren en om methodologieën aan te leren waarmee zij ethische problemen kunnen identficeren, inschatten en mogelijk ook op te lossen. Deze maandelijkse seminaries pakken onderwerpen aan zoals vooroordelen en eerlijkheid, privacy, betrouwbaarheid en het balanceren van technische, sociale en wetgevende perspectieven.

Deze serie mikt op doctoraatsstudenten actief in het brede veld van AI en datawetenschap. Om de lezingen volledig te kunnen begrijpen, kan een achtergrond in de technische aspecten van AI/Machine Learning nodig zijn.

Sense & Sensibility of AI is een seminariereeks ontwikkeld door de Vlaamse AI Academie, in samenwerking en met de steun van al onze partners, alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Kenniscentrum Data & Maatschappij.

Schrijf je in