Interactief starter kit platform voor de adoptie van industriële AI en data science competenties

Online leer- en experimenteeromgeving
EluciDATA Lab, SIRRIS

Een interactieve leer- en experimenteeromgeving, en bijbehorend opleidingstraject, rond uitgewerkte oplossingen van industriële toepassingen van AI

SKAIDive laat bedrijven toe om hands-on de nodige competenties te verwerven om AI, Machine Learning en Data Science-technieken toe te passen voor concrete industriële uitdagingen. Het platform zal bestaan uit volgende onderdelen, die de bedrijven stap voor stap de nodige kennis en vaardigheden laten opdoen om zelf met deze technieken aan de slag te gaan: 

Het opleidingstraject zal dus enerzijds focussen op het versterken van de technologische competenties van de deelnemers (bv. welke voorbewerkingsstappen zijn nodig om je data klaar te maken als input van een machine learning algoritme, hoe selecteer je een geschikt algoritme op basis van verschillende criteria, hoe dien je de geschikte parameters te kiezen, welke methodes zijn beschikbaar voor de evaluatie van de resultaten, etc.). Daarnaast zullen de deelnemers ook de nodige competenties verwerven rond de gerelateerde bedrijfsvoeringsaspecten die gepaard gaan met het gebruik van een data-gedreven aanpak, m.n. de juridische, techno-economische en human capital-gerelateerde randvoorwaarden. Dit omvat bv. het correct identificeren van de benodigde expertise/profielen, het inschatten en onderbouwen van de investeringen, het rendement en de economische meerwaarde van de opportuniteiten, en het legale kader onderkennen. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

EluciDATALab

Praktisch