Technologie & Recht 2021

Postacademische juridische vorming
Voorjaar 2021, KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Verbreed je technologisch-wetenschappelijke kennis en bereid je voor op de digitale rechtspraktijk.

Ook het recht ontsnapt niet aan de impact van de razendsnelle technologische ontwikkelingen in onze maatschappij: blockchain, artificiële intelligentie, het Internet of Things, robotica, genetische manipulatie, nanotechnologie,enz. brengen uitdagingen mee waarop juristen mee  een antwoord zullen moeten formuleren. Daarenboven is ook de beroepspraktijk van juristen onder invloed van digitale technologieën grondig aan het veranderen.

Om als jurist te functioneren in een hoogtechnologische maatschappij is meer vereist dan een grondige kennis van het recht. De zogenaamde ‘T-shaped laywer’ moet ook ‘soft skills’ en digitale vaardigheden hebben (of dit dan betekent dat juristen ook in staat moeten zijn om zelf te progammeren laten we voorlopig in het midden). Hij/zij moet kunnen omgaan met nieuwe technologieën en ethische dilemma’s, en moet in staat zijn te functioneren in interdisciplinaire teams.

Deze cursus beoogt daarom de wetenschappelijk-technologische basis van de jurist te verbreden, zodat hij/zij in staat is kritisch te reflecteren op technologische ontwikkelingen  en hun maatschappelijke impact – met inbegrip van de invloed van die ontwikkelingen op het recht zelf – en in dialoog te treden met technische experten.

Meer concreet biedt de cursus inzicht in disruptieve technologische vernieuwingen, te beginnen met computertechnologie en het internet, over big data en datamining technieken, cybersecurity, blockchaintechnologie, artificiële intelligente en robotica, tot nano- en biotechnologie, genetica, en neurowetenschappen.

Telkens worden de nodige bouwstenen aangereikt door technische experten terzake, en is er ook aandacht voor de relevantie ervan voor het recht en de rechtspraktijk. De cursus biedt, met andere woorden, inzicht in “technologie voor en door juristen”, en beoogt op die manier bruggen te bouwen tussen juridisch en technisch geschoolde experts om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Praktisch

  • voorjaar 2021
  • fysieke deelname, livestream of deelname via opnames
  • Contact: Dienst Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid
    law.congresservice@kuleuven.be
  • Taal: Nederlands

Inschrijven?

  • Prijs: max. €900 (5 modules met individuele prijzen)
  • Doelgroep: juristen

Klaar om te starten?

Alle praktische info vind je op de opleidingspagina van KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid.