The Search for Anonymous Data

Yves-Alexandre de Montjoye, Imperial College London
30 juni 2021, online
Seminariereeks ‘Sense & Sensibility of AI

In tijden van big data volstaan traditionele technieken voor gegevensbescherming niet meer: zelfs als je identificatiegegevens weglaat, zoals telefoonnummer en naam, en zelfs als je ruis toevoegt, blijft heridentificatie mogelijk. Prof. de Montjoye van Imperial College London beschrijft de problemen, de mogelijke oplossingen en de nieuwste ontwikkelingen.

We leven in een tijd waarin informatie over de meeste van onze bewegingen en acties in realtime verzameld en opgeslagen wordt. De beschikbaarheid van grootschalige gedragsgegevens vergroten ons vermogen om het gedrag van individuen te begrijpen en mogelijk ook om het gedrag van personen en groepen te beïnvloeden.

Maar het gebruik van deze gegevens geeft aanleiding tot een legitieme bezorgdheid over de privacy. Anonimisering is bedoeld om deze zorgen weg te nemen: hierbij worden data volledig gebruikt, met bewaking van de individuele privacy. In deze lezing bespreekt Prof. de Montjoye eerst hoe traditionele gegevensbeschermingsmechanismen de privacy van mensen niet beschermen in dit tijdperk van big data. Hij zal demonstreren hoe de loutere afwezigheid van de voor de hand liggende identificatiegegevens, zoals naam of telefoonnummer, of ook de toevoeging van ruis, niet volstaan om heridentificatie te voorkomen. Vervolgens beschrijft Prof. de Montjoye de, in zijn ogen, noodzakelijke evolutie van het begrip van anonimisering van gegevens naar een anoniem gegevensgebruik. Hij sluit af met een bespreking van enkele van de moderne technieken in de privacy-engineering: die worden momenteel ontwikkeld om het gebruik van grootschalige gedragsgegevens mogelijk te maken, met behoud van sterke individuele privacygaranties.

Yves-Alexandre de Montjoye

Yves-Alexandre de Montjoye is hoofddocent aan Imperial College London. Momenteel is hij speciaal adviseur voor AI en gegevensbescherming van EU-commissaris voor Justitie Reynders, en een door het Parlement aangestelde deskundige van het Belgisch Agentschap voor gegevensbescherming (APD-GBA). In 2018-2019 was hij speciaal adviseur van EC Competition Commissioner Vestager en co-auteur van het Competition Policy for the Digital Era-rapport.

Zijn onderzoek is gepubliceerd in Science and Nature Communications en heeft veel media-aandacht gekregen (BBC, CNN, New York Times, Wall Street Journal, Harvard Business Review, enz.). Zijn werk over de tekortkomingen van anonimisering is verschenen in rapporten van het World Economic Forum, de FTC, de Europese Commissie en de OESO. Yves-Alexandre werkte voor de Boston Consulting Group en trad op als expert voor zowel de Bill and Melinda Gates Foundation als de Verenigde Naties. Hij promoveerde in 2015 aan het MIT en behaalde, over een periode van 6 jaar, een M.Sc. van UCLouvain in Applied Mathematics, een M.Sc. (Centralien) van École Centrale Paris, een M.Sc. van de KU Leuven in Mathematical Engineering, evenals zijn B.Sc. in engineering van UCLouvain.

Praktisch

  • 30 juni 2021, 14-15u
  • Locatie: online
  • Contact: Laura Alonso
    laura.alonso@vlaamse-ai-academie.be
  • Taal: Engels
  • Doelgroep: onderzoekers met inzicht in de technische aspecten van AI & machine learning

Inschrijven?

  • Inschrijvingen gesloten
  • Voorwaarden: masterdiploma
  • Prijs: gratis

Je hebt je aangemeld, maar kunt toch niet deelnemen? Bedankt om je terug uit te schrijven via info@vlaamse-ai-academie.be.

Sense & Sensibility of AI

Seminariereeks over Ethiek in AI: Eerlijkheid, Privacy & Betrouwbaarheid

AI heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven, voorbeelden hiervan zijn de automatisering van sommige belangrijke beslissingen, zoals hypotheken en leningen, of de automatische beoordelingen van borgtochtrisico of de vele aanbevelingen op het internet. Al deze AI-systemen dragen risico op ‘filter bubbels’ en polarisering met zich mee. Terwijl AI in de samenleving wordt uitgerold, schuift ook de discussie over onze waarden naar de voorgrond: Hoe sluiten AI-gebaseerde systemen erop aan en welke invloed oefenen ze erop uit? Dit debat vraagt ​​om een ​​multidisciplinaire blik, waarbij zowel technische als niet-technische invalshoeken een prominente plaats innemen. We gaven de computer senses, zintuigen, maar hoe geven we hem ook sensibility, gevoel?

In de seminariereeks ‘Sense & Sensibility of AI’ richten we ons op PhD-studenten om over de verschillende aspecten van Ethiek in AI te leren – niet alleen om zich ervan bewust te zijn, maar ook om over de impact van AI op de maatschappij te leren en om methodologieën aan te leren waarmee zij ethische problemen kunnen identficeren, inschatten en mogelijk ook op te lossen. Deze maandelijkse seminaries pakken onderwerpen aan zoals vooroordelen en eerlijkheid, privacy, betrouwbaarheid en het balanceren van technische, sociale en wetgevende perspectieven.

Deze serie mikt op doctoraatsstudenten actief in het brede veld van AI en datawetenschap. Om de lezingen volledig te kunnen begrijpen, kan een achtergrond in de technische aspecten van AI/Machine Learning nodig zijn.

Sense & Sensibility of AI is een seminariereeks ontwikkeld door de Vlaamse AI Academie, in samenwerking en met de steun van al onze partners, alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Kenniscentrum Data & Maatschappij.