Privacyverklaring & disclaimer

Disclaimer

Vlaamse AI Academie kan niet verzekeren dat alle informatie op deze website correct en up to date is. Heb je een fout gevonden? Laat het dan weten via info@vlaamse-ai-academie.be.

Vlaamse AI Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit gebruik van deze website: indirect, materieel of immaterieel.

Cookie- en mailinglijstdoelen

De websites vlaamse-ai-academie.be en flemish-ai-academy.be gebruiken functionele cookies om de goede werking van de website te ondersteunen (bv. om jouw taalkeuze te onthouden). We hebben ook een ‘tracker cookie’ van Micro Analytics geïnstalleerd, die ons inzicht geeft in de (hoeveelheid) mensen die onze website bezoeken.

De Vlaamse AI Academie (info@vlaamse-ai-academie.be) verzamelt persoonlijke data via het formulier ‘Blijf op de Hoogte’ voor de organisatie van opleidingen en seminaries over AI en voor de aankondiging van onze leermaterialen en -middelen via direct mailings naar jouw e-mailadres. Als er een duidelijke link met onze eigen werking bestaat, kan het ook zijn dat wij nieuws van derden in onze mailings opnemen, bv. in een nieuwsbrief met relevante informatie uit het AI-veld.

Mailings

Om berichten naar je te versturen, kan het zijn dat wij gebruik maken van e-mailservices van derden, zoals, maar niet beperkt tot Mailchimp. Ook kan het gebeuren dat wij alle antwoorden verzamelen en op een geaggregeerd niveau anoniem verwerken en delen, zoals, maar niet beperkt tot een rapportering aan de Vlaamse overheid over de genderverdeling van onze doelgroepen, of over de aanwezige AI-kennis. Onder geen beding echter zullen we persoonsgegevens waarmee je geïdentificeerd kunt worden, doorgeven aan derden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bewaring

Deze gegevens worden bewaard zolang wij mailings versturen. We bewaren de gegevens conform de gangbare praktijken en verwachtingen op dit moment. Echter, geen enkel systeem of platform is onfeilbaar. Indien je notie hebt van mogelijk misbruik, dien je onmiddellijk contact op te nemen met ons via info@vlaamse-ai-academie.be.

Vragen & klachten

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring & disclaimer of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via een e-mail naar info info@vlaamse-ai-academie.be. Je mag op ditzelfde adres ook vragen om uitgeschreven of vergeten te worden, om je persoonsgegevens op te vragen of om onjuistheden te verbeteren. Elke keer als je een mail van ons krijgt, zal je ook jezelf kunnen uitschrijven via een link in de mail.

In geen geval kunnen de uitvoerders aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw persoonsgegevens.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Vlaamse AI Academie over jou en anderen verzamelt met het doel je te informeren over AI.

Door je te registreren voor onze mailing list aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve deze website dan niet te bezoeken, je gegevens niet via onze mailinglijst door te geven en ons geen persoonsgegevens mee te delen.